Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:12.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engtjæreblom (Viscaria viscaria) 
Fenofase:Blomstring12.05.2020


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring12.05.2020


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring12.05.2020