Resultater

Rapportør:Per Torgersen
Observatører:Per Torgersen
Område:Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
Dato:07.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring03.05.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2020


Art:Åkersennep (Sinapis arvensis) 
Fenofase:Blomstring06.05.2020