Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:05.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Sang for første gang05.05.2020