Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:04.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring04.05.2020


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst04.05.2020