Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Kjell Gunnar Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:03.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring27.04.2020


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2020


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet20.04.2020


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst22.04.2020