Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:03.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring03.05.2020


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring02.05.2020


Art:Rød jonsokblom (Silene dioica) 
Fenofase:Blomstring03.05.2020