Resultater

Rapportør:Per Torgersen
Observatører:Per Torgersen
Område:Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
Dato:01.05.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bekkeblom (Caltha palustris) 
Fenofase:Blomstring29.04.2020


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring30.04.2020


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring30.04.2020


Art:Pinselilje (Narcissus poeticus) 
Fenofase:Blomstring29.04.2020


Art:Spurvehauk (Accipiter nisus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2020


Art:Vier (Salix sp.) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)29.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang28.04.2020


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring29.04.2020