Resultater

Rapportør:Tau ungdomsskole
Observatører:Tirill Bolsoy
Område:Tau ungdomsskole (Strand, Rogaland)
Dato:28.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)20.04.2020


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring24.04.2020
© Tirill Bolsøy (28.04.2020)


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring21.04.2020
© Tirill Bolsøy (28.04.2020)


Art:Hoggorm (Vipera berus) 
Merknad:Hoggormen kom veldig tidlig i år noen plasser i landet. 
Fenofase:Første observasjon02.02.2020


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.04.2020
© Tirill Bolsøy (28.04.2020)
© Tirill Bolsøy (28.04.2020)


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020
© Tirill Bolsøy (28.04.2020)


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst15.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Sang for første gang17.04.2020


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Reirbygging25.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)18.04.2020
© Tirill Bolsøy (28.04.2020)


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Gåsunger25.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst08.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang13.04.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Reirbygging19.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst16.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Sang for første gang18.04.2020


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Reirbygging19.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang12.04.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Reirbygging11.04.2020