Resultater

Rapportør:Flaktveit skole
Observatører:Matias H. Refvik
Område:Flaktveit (Bergen, Vestland)
Dato:23.04.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020
(23.04.2020)


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet23.04.2020
(23.04.2020)


Art:Husflue (Musca domestica) 
Fenofase:Voksenstadiet23.04.2020


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020
(23.04.2020)


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020


Art:Padde (Bufo bufo) 
Fenofase:Første observasjon23.04.2020
(23.04.2020)


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Blomstring23.04.2020
(23.04.2020)


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Merknad:Observert på Refvik i Sogn og Fjordane 
Fenofase:Ankomst17.04.2020
Oppservert på Refviksanden i Sogn og Fjordane (Vestland)
(23.04.2020)