Resultater

Rapportør:Kjell Arne Olsen
Observatører:Kjell Arne Olsen
Område:Sandnes søndre (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:25.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet21.03.2020


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:30 stk. 
Fenofase:Ankomst24.03.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst21.03.2020


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Sang for første gang21.03.2020