Resultater

Rapportør:Bratsbergkleiva skole
Observatører:Uggtumo
Område:Bratsbergkleiva skole (Skien, Vestfold og Telemark)
Dato:24.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring24.03.2020
(24.03.2020)


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet24.03.2020


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.03.2020