Resultater

Rapportør:Gunn Farkvam
Observatører:Gunn Farkvam
Område:Hokksund (Øvre Eiker, Viken)
Dato:22.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Honningbier (Apis) 
Merknad:To bier som fant nektar hos krokusene mine.  
Fenofase:Voksenstadiet19.03.2020
© Gunn Farkvam (19.03.2020)


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet19.03.2020


Art:Sommerfugler (Lepidoptera) 
Fenofase:Voksenstadiet19.03.2020