Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Kjell Gunnar Målø
Område:Vadanesset 1 (Steinkjer, Trøndelag)
Dato:22.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gravand (Tadorna tadorna) 
Merknad:1 par  
Fenofase:Ankomst21.03.2020


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:2 stk 
Fenofase:Ankomst22.03.2020


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring21.03.2020