Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:22.03.2020
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet22.03.2020


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Fenofase:Voksenstadiet21.03.2020