Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Hedmark)
Dato:20.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gullris (Solidago virgaurea) 
Fenofase:Blomstring20.07.2019