Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Hedmark)
Dato:18.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Røsslyng (Calluna vulgaris) 
Fenofase:Blomstring18.07.2019