Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:18.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring16.07.2019


Art:Åkersvineblom (Senecio vulgaris) 
Fenofase:Blomstring15.07.2019