Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:14.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fjellbloddråpesvermer (Zygaena exulans) 
Fenofase:Voksenstadiet12.07.2019
På fjellplatå utan skog ved tregrensa.
© Ottar Sætre (14.07.2019)


Art:Smalsoldogg (Drosera anglica) 
Fenofase:Blomstring12.07.2019
På skråande myrlende 300 m.o.h.
© Ottar Sætre (14.07.2019)