Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:12.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Amerikamjølke (Epilobium ciliatum) 
Merknad:vokser i åkerkant langs veg 
Fenofase:Blomstring12.07.2019


Art:Balderbrå (Matricaria inodora) 
Merknad:vokser i åkerkant langs veg 
Fenofase:Blomstring12.07.2019


Art:Åkertistel (Cirsium arvense) 
Merknad:vokser i åkerkant langs veg 
Fenofase:Blomstring12.07.2019