Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Hedmark)
Dato:07.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Høymol (Rumex longifolius) 
Fenofase:Blomstring07.07.2019