Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:07.07.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Rome (Narthecium ossifragum) 
Fenofase:Blomstring07.07.2019
Funnstad 200 moh. Dei aller første var i blomstring.
© Ottar Sætre (07.07.2019)


Art:Åkerdylle (Sonchus arvensis) 
Fenofase:Blomstring07.07.2019