Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:28.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Karve (Carum carvi) 
Fenofase:Blomstring28.06.2019


Art:Lintorskemunn (Linaria vulgaris) 
Fenofase:Blomstring28.06.2019


Art:Steinnype (Rosa canina) 
Fenofase:Blomstring28.06.2019