Resultater

Rapportør:Bjørg Vaage
Observatører:Bjørg Vaage
Område:Haugerenga (Jevnaker, Viken)
Dato:23.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)22.04.2019


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst03.04.2019


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring06.04.2019


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:Hunfugl kom 3.april 
Fenofase:Ankomst25.03.2019


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Sang for første gang25.03.2019


Art:Engfiol (Viola canina) 
Merknad:usikker på om det er engfiol. Den er i hagen. 
Fenofase:Blomstring15.04.2019


Art:Gullstjerne (Gagea lutea) 
Fenofase:Blomstring22.04.2019


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring06.04.2019


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring14.04.2019


Art:Jernspurv (Prunella modularis) 
Fenofase:Ankomst06.04.2019


Art:Liljekonvall (Convallaria majalis) 
Fenofase:Blomstring17.05.2019


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring27.04.2019


Art:Marihøner (Coccinellidae) 
Fenofase:Voksenstadiet15.04.2019


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst25.03.2019


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst30.03.2019


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus) 
Fenofase:Ankomst06.04.2019


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Sett for ei uke sida annet sted på Jevnaker  
Fenofase:Ankomst05.04.2019


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst15.05.2019


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:Det kom en flokk. Har hatt 2 svarttroster gjennom vinteren. 
Fenofase:Ankomst25.03.2019


Art:Vårpengeurt (Noccaea caerulescens) 
Fenofase:Blomstring15.04.2019