Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:11.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fuglevikke (Vicia cracca) 
Fenofase:Blomstring11.06.2019


Art:Gulflatbelg (Lathyrus pratensis) 
Fenofase:Blomstring11.06.2019


Art:Rødkløver (Trifolium pratense) 
Fenofase:Blomstring11.06.2019