Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:04.06.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus) 
Merknad:Forvillet 
Fenofase:Blomstring04.06.2019


Art:Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) 
Fenofase:Blomstring04.06.2019


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring04.06.2019


Art:Maiblom (Maianthemum bifolium) 
Fenofase:Blomstring04.06.2019


Art:Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring04.06.2019