Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:22.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris) 
Fenofase:Blomstring22.05.2019


Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring22.05.2019


Art:Osp (Populus tremula) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)22.05.2019


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring22.05.2019


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring22.05.2019


Art:Trollhegg (Frangula alnus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)22.05.2019