Resultater

Rapportør:Eli Brattland
Observatører:Eli Brattland
Område:Halsa-Holandsfjorden (Meløy, Nordland)
Dato:22.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang19.05.2019


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2019


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst17.05.2019