Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Wiltrud Cramer
Observatører:Wiltrud Cramer
Område:Fuglevik Platå 17 A (Fredrikstad, Østfold)
Dato:20.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Blomstring24.04.2019


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Merknad:den var etter mitt skjønn på gjennomtrekk 
Fenofase:Ankomst05.03.2019
den 5. mars kom snøen tilbake og bjørkefinkene samlet seg med mine andre vintergjester på foringsplassen.
© Wiltrud Cramer (20.05.2019)


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:kom på foringsplassen sammen med bjørkefinken , men han ble  
Fenofase:Ankomst05.03.2019


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Merknad:dette er bare ca 
Fenofase:Ankomst08.05.2019


Art:Møller (Sylvia curruca) 
Fenofase:Sang for første gang11.05.2019


Art:Nattergal (Luscinia luscinia) 
Fenofase:Sang for første gang19.05.2019


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Merknad:sett for første gang 
Fenofase:Ankomst01.05.2019


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Sang for første gang01.05.2019
© Wiltrud Cramer (20.05.2019)