Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:14.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2019


Art:Einer (Juniperus communis) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2019


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring14.05.2019


Art:Engkarse (Cardamine pratensis) 
Fenofase:Blomstring14.05.2019


Art:Furu (Pinus sylvestris) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2019


Art:Gran (Picea abies) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)14.05.2019


Art:Stemorsblom (Viola tricolor) 
Fenofase:Blomstring14.05.2019