Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:12.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring12.05.2019


Art:Boakjølsnegl (Limax maximus) 
Fenofase:Voksenstadiet12.05.2019


Art:Gulaks (Anthoxanthum odoratum) 
Fenofase:Blomstring12.05.2019