Resultater

Rapportør:Bjørn Magne Brattebø
Observatører:Bjørn Magne Brattebø
Område:Øvre Maudal (Gjesdal, Rogaland)
Dato:04.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2019


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst29.04.2019


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Fenofase:Ankomst28.04.2019