Kommune:Gjesdal, Rogaland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ fjell‚ kulturlandskap
Opprettet:31.01.2016
Beskrivelse:
Spredt bebyggelse i fjellbygd med dyrka mark og mindre skogområder.
Område ID53762
Undersøkt av:Bjørn Magne Brattebø (2016-2020)
kart
UTM 6546037 nord, 466 øst, sone 33