Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:01.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dverglo (Charadrius dubius) 
Merknad:3 stk 
Fenofase:Ankomst01.05.2019


Art:Makrellterne (Sterna hirundo) 
Merknad:1 stk 
Fenofase:Ankomst01.05.2019


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Merknad:1 stk 
Fenofase:Ankomst01.05.2019