Resultater

Rapportør:Martin Andreas Ressem Målø
Observatører:Martin Andreas Ressem Målø
Område:Vadanesset 1 (Verran, Nord-Trøndelag)
Dato:01.05.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2019


Art:Storlom (Gavia arctica) 
Fenofase:Ankomst01.05.2019