Resultater

Rapportør:Kjell Arne Olsen
Observatører:Kjell Arne Olsen
Område:Sandnes søndre (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:28.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Edelkastanje (Castanea sativa) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.04.2019


Art:Eple (Malus ×domestica) 
Fenofase:Blomstring28.04.2019


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)19.04.2019


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.04.2019


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Blomstring28.04.2019


Art:Kirsebær (Prunus cerasus) 
Fenofase:Blomstring28.04.2019


Art:Lind (Tilia cordata) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)28.04.2019


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2019


Art:Slåpetorn (Prunus spinosa) 
Fenofase:Blomstring25.04.2019


Art:Solbær (Ribes nigrum) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)25.04.2019


Art:Svarthyll (Sambucus nigra) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.04.2019