Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Aksdal (Tysvær, Rogaland)
Dato:27.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst26.04.2019


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Merknad:Flere eks. 
Fenofase:Sang for første gang26.04.2019