Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:26.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella) 
Fenofase:Blomstring26.04.2019


Art:Hassel (Corylus avellana) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2019


Art:Hegg (Prunus padus) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2019


Art:Jordveps (Vespula vulgaris) 
Fenofase:Voksenstadiet26.04.2019


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2019


Art:Selje (Salix caprea) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)26.04.2019