Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:25.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Sang for første gang25.04.2019


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring25.04.2019