Resultater

Rapportør:Nils Battin
Observatører:Nils Battin
Område:Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
Dato:25.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring25.04.2019


Art:Korsknapp (Glechoma hederacea) 
Fenofase:Blomstring25.04.2019


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang25.04.2019


Art:Spisslønn (Acer platanoides) 
Fenofase:Blomstring25.04.2019


Art:Vårerteknapp (Lathyrus vernus) 
Fenofase:Blomstring25.04.2019


Art:Åkersnelle (Equisetum arvense) 
Fenofase:Blomstring25.04.2019