Resultater

Rapportør:Inndyr skole
Observatører:Kaisa
Område:Inndyr (Gildeskål, Nordland)
Dato:24.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet23.04.2019


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring24.04.2019


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring13.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:Sett i Stoppervika 
Fenofase:Ankomst22.04.2019


Art:Løvetannslekta (Taraxacum) 
Merknad:Ved skoleveggen 
Fenofase:Blomstring24.04.2019


Art:Marianøkleblom (Primula veris) 
Fenofase:Blomstring22.04.2019


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)24.04.2019


Art:Rødsildre (Saxifraga oppositifolia) 
Fenofase:Blomstring13.04.2019


Art:Snøklokke (Galanthus nivalis) 
Fenofase:Blomstring13.04.2019


Art:Tysbast (Daphne mezereum) 
Merknad:På stien mot Sundsvann 
Fenofase:Blomstring24.04.2019