Hjemsted:Gildeskål, Nordland
Skoletype:Grunnskole
Brukere:8