Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:24.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Brunnakke (Anas penelope) 
Merknad:2ha+2hu 
Fenofase:Ankomst24.04.2019


Art:Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) 
Merknad:3 stk 
Fenofase:Ankomst24.04.2019


Art:Krikkand (Anas crecca) 
Merknad:1ha+1hu 
Fenofase:Ankomst24.04.2019


Art:Toppand (Aythya fuligula) 
Merknad:10ha+4hu 
Fenofase:Ankomst24.04.2019