Resultater

Rapportør:Hjalmar Larsen
Observatører:Hjalmar Larsen
Område:Harstad gravlund (Harstad, Troms)
Dato:24.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst24.04.2019
© Hjalmar Larsen (24.04.2019)