Resultater

Rapportør:Berit Roaldseth
Observatører:Berit Roaldseth
Område:Nordhaugsvegen 24 (Trondheim, Sør-Trøndelag)
Dato:22.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst22.04.2019
© Berit Roaldseth (22.04.2019)