Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:19.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Merknad:Det var tidlig! 
Fenofase:Ankomst18.04.2019


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang18.04.2019