Kommune:Østre Toten, Oppland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:20.01.2015
Beskrivelse:
Åpne jorder/beitemark/hage med bekkefar-buskas og litt innslag av blandingskog rundt om.
Område ID49188
Undersøkt av:Lance Græger (2015-2019)
kart
UTM 6729425 nord, 268970 øst, sone 33