Resultater

Rapportør:Lance Græger
Observatører:Lance Græger
Område:Kolbu Kirke - Narumflata - Hubred (Østre Toten, Innlandet)
Dato:19.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst17.04.2019