Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Fluberg bru (Søndre Land, Oppland)
Dato:19.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Ankomst19.04.2019


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:Jordene rundt Fluberg bru er rasteplass for mange traner- 
Fenofase:Ankomst19.04.2019
© bjørg smestad (19.04.2019)