Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:17.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fiskemåke (Larus canus) 
Merknad:1 stk 
Fenofase:Ankomst17.04.2019


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Merknad:2 stk 
Fenofase:Ankomst17.04.2019


Art:Knoppsvane (Cygnus olor) 
Merknad:2 stk 
Fenofase:Ankomst17.04.2019


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:5 stk 
Fenofase:Ankomst17.04.2019