Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:15.04.2019
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Merknad:2 stk 
Fenofase:Ankomst15.04.2019


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:2 stk 
Fenofase:Ankomst15.04.2019